Laos Landschapsarchitecten

LAOS Landschapsarchitecten is een ambitieus en gerenommeerd bureau met een divers en internationaal team van zo’n 12 ontwerpers op het gebied van landschap en stedenbouw. We werken in een prettige sfeer samen aan de projecten. Ons werkveld is zeer breed, zowel wat betreft diversiteit in opgaven als wat betreft schaalniveaus. Wij werken aan stedenbouwkundige opgaven, dorpsinrichtingen, landschappelijke visies, strategisch ruimtelijk beleid, infrastructurele werken en buitenruimte ontwerpen. Daarnaast zijn we lid van verschillende kwaliteitsteams. Wij ontwerpen integraal en zijn onderdeel van een groot netwerk van zeer uiteenlopende creatieve specialisten.

De bindende factor in al ons werk is het aanbrengen van rust. Onze ontwerpen zie je niet – onze ontwerpen ervaar je. Het doel van onze ontwerpen is rust, ontspanning en gebruiksgemak: plekken die je de ruimte geven om je goed te voelen. De schoonheid komt niet van wat we toevoegen; door datgene wat we toevoegen maken we de schoonheid die er in potentie al is ervaarbaar.

Ons bureau is gehuisvest in De Biotoop, de vestigingsplek voor creatieve bedrijven in Haren. Hier vinden we een inspirerende sfeer en de mogelijkheden voor informele kennisuitwisseling.