Molenaar & Co architecten

Wij zijn gefascineerd door historische, hedendaagse en toekomstige waarden in architectuur en ruimtelijke ordening. Die fascinatie dragen wij uit in ons werk: respect voor verleden en een open houding naar de culturele en technische ontwikkelingen van deze tijd, zowel in nieuwbouw als in renovatie en restauratie. Onze architectuur is vertellend associatief en oorspronkelijk tegelijk, met een bijzondere voorliefde voor materiaal, ambacht, techniek en ornament. M&Co is pleitbezorger van aansprekende en karaktervolle architectuur. Wij zijn kenners van cultureel erfgoed, historisch ambacht en bouwtechniek. De analyse van omgeving en opgave is medebepalend voor de keuze van vorm en techniek in het uiteindelijke ontwerp. Molenaar & Co architecten heeft een dertigjarige praktijkervaring als voortzetting van Molenaar & van Winden architecten.