MR. STIR

Liefde voor het vak
Bij MR. STIR houden we van wat we doen. We halen veel plezier en voldoening uit het creëren van mooie en enerverende ruimtes. Hierbij worden we gedreven in de zoektocht naar de juiste manier om het volledige potentieel van een locatie tot ontplooiing te brengen. Dit doen we door het maken van een combinatie van de juiste ingrediënten, om te komen tot de perfecte mix die beantwoordt aan de vraag van de klant.

Buiten de lijntjes
Bij MR. STIR durven we risico’s te nemen. We bekijken een opdracht vanuit verschillende hoeken en durven daarbij een andere aanpak te proberen. Op deze manier blijven we niet alleen onszelf continu verbeteren, maar vooral ook onze omgeving. Wij geloven daarbij in de noodzaak van het ontwerpend onderzoek om te komen tot een optimaal resultaat.

Samen is beter
Bij MR. STIR staat de gebruiker altijd centraal. Het is onze overtuiging dat bij ruimtelijke ontwerpopgaves we samen verder komen dan ieder alleen. Samen zorgt voor draagvlak, samen zorgt voor betrokkenheid maar bovenal zorgt samen voor kwaliteit. Belangrijk hierbij is dat er een goede connectie is met de betrokkenen. Dit door de wijze van presentatie en communicatie af te stemmen op de doelgroep. Een belangrijke kwaliteit van ons als ruimtelijk ontwerper is dat we communiceren in beeldtaal. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Nog belangrijker is dat beelden uitnodigen tot initiatief. Initiatief om samen beter te worden.

Breed perspectief
Bij MR. STIR bekijken we alles vanuit een breed perspectief. We werken aan allerlei soorten projecten van verschillende groottes en schalen. Dit zijn zowel kleine ingrepen in de openbare ruimte als grootschalige architectuurprojecten of stedelijke gebiedsontwikkelingen. Wij geloven erin dat juist dit brede perspectief ons scherp houdt om op alle verschillende schaalvlakken optimaal te kunnen werken.

Focus op de toekomst
Bij MR. STIR werken we aan een veerkrachtige toekomst. Het is onze ambitie om toekomstbestendige plannen te ontwikkelen met een aangenaam verblijfsklimaat. Om dit te kunnen realiseren wordt gekeken naar het gebruik van natuurlijke energiebronnen, herbruikbare materialen, toekomstbestendig waterbeheer en natuurinclusief bouwen. Wij staan voor klimaatadaptieve plannen die aantrekkelijk, bestendig en comfortabel zijn.