Mulderblauw architecten

Het belangrijkste aspect van ons werk is onzichtbaar: de dialoog met onze opdrachtgevers. Die gesprekken zorgen ervoor dat we een gebouw ontwerpen dat een sluitend antwoord formuleert op hun vraag. En op de – vaak onuitgesproken – wensen die aan die vraag ten grondslag liggen. Onze eerste taak is altijd die naar de oppervlakte te krijgen.

Voor de gebruiker – een mens van vlees en bloed die in een gebouw woont, werkt, leeft en liefheeft – is het interieur misschien wel belangrijker dan het exterieur. Gelukkig denken we niet in hokjes, daarom ontwerpen we beide. Onze opdrachtgevers weten dat ze met bijna elke ontwerpuitdaging bij ons terechtkunnen. Van hotel tot woningbouw en van kantoor tot distributiecentrum of ander utiliteitsgebouw. In Nederland, maar ook daarbuiten.

Voor veel van onze opdrachtgevers zijn we een constante factor. De rode draad die een parelketting van bouwprojecten aaneenrijgt. Betrokken van schets tot oplevering zorgen we dat de opgebouwde kennis niet gefragmenteerd raakt of vervliegt. Zodat ieder volgend project gestroomlijnder verloopt en ieder resultaat beter is dan het vorige: een slim ontwerp, toegespitst op de gebruikers, met een levensduur die we liever in eeuwen dan decennia meten.