Open Kaart

Open Kaart is gespecialiseerd in ontwerpopgaven waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn. Ons uitgangspunt is de behoefte van bewoners en gebruikers om verantwoordelijkheid te nemen in het proces. Ontzorgen waar nodig, en ruimte geven waar mogelijk.

Als experts in co-creatie werken we van zolder tot polder om bewoners en gebruikers een actieve rol in het proces te laten innemen. Voor Open Kaart is een ontwerpproces meer dan de route naar een eindproduct. Het is een reis waarin nieuwe waardes en mogelijkheden ontdekt worden. En een proces waarin mensen dichter tot elkaar komen.

In onze ontwerpprocessen hebben gebruikers, bewoners, opdrachtgever en belanghebbenden een eigen rol. Door de verschillende partijen goed samen te brengen ontstaat het beste en meest duurzame resultaat.

Met ons vakmanschap in architectuur, stedenbouw en communicatie zetten we ons in voor een vitale leefomgeving die mensen in staat stelt om er samen verantwoordelijkheid voor te dragen.