Orange Architects

Orange Architects is een multidisciplinair en internationaal opererend ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, interieur en buitenruimte, dat wordt geleid door Patrick Meijers en Jeroen Schipper.

Ons bureau is gevestigd in het centrum van wereldhavenstad Rotterdam. Van oudsher een stad van nationale en internationale handel, een stad met lokale en internationale bewoners. Dit is onze bakermat en met Rotterdam delen wij de identiteit van ons bedrijf: creatief, ‘hands on’, mee-denkend en internationaal

Samen maken we betere en duurzame leefomgevingen. Met experts op het gebied van duurzaamheid wordt kennis gedeeld en met onze integrale ontwerpaanpak is duurzaamheid in al onze gebouwen vanaf de eerste schetsen een belangrijk ontwerpmotief. Orange Architects werkt vanuit een brede definitie van duurzaamheid, die gebaseerd is op drie pijlers: WORLD | WE | VALUE. Onze missie is om deze thema’s in al onze projecten te laden en samen te brengen, van de eerste schets tot de oplevering van een project. Op deze manier maken wij gebouwen die een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven.

Wij zijn een bureau van denkers en makers met een sterk concept gerichte benadering van de opgave, waarbij ideeën in de breedte worden ontwikkeld en kritisch worden getoetst op inhoud, bestendigheid en haalbaarheid. We maken lokale en unieke projecten; projecten die dicht bij de mensen staan en aansluiten bij hun leefwereld en de omgeving waarin ze wonen.

Al onze projecten komen tot leven met een inspirerend en verbindend idee; het concept. De vertaling van dit concept naar een overtuigend en realiseerbaar gebouw vraagt om expertise tot op detailniveau; dit is een ambacht dat wij al meer dan 25 jaar beoefenen; een ambacht dat binnen Orange Architects leeft en door innovatie continu verbeterd wordt.