Podium voor Architectuur Haarlemmermeer

Het Podium voor Architectuur is hét kennisnetwerk van de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Het Podium voor Architectuur agendeert urgente ruimtelijke vragen, is neutraal en werkt met betrokkenen aan de kansen en consequenties voor de dagelijkse leefomgeving. Thema’s uit alle lagen van het landschap komen aan bod: wonen, werken, voedsel, mobiliteit en leren. Podium ontwikkelt activiteiten voor een breed publiek, lokaal en nationaal: jongeren, experts, bedrijven en bewoners en heeft een uitgebreid scholenprogramma dat Leren in de Metropolder heet. Dialoog, verbeelding, experiment en innovatie zijn ingebed in het programma op weg naar een betere luchthavenregio.

Metropo(o)lder
Haarlemmermeer is een dynamische en unieke regio. De contrasten in het in 1852 drooggelegde polderlandschap zijn groot, met kleine en oude dorpen langs de Ringvaart, groeikernen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, een uitgebreid netwerk aan infrastructuur en de internationale luchthaven Schiphol, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit maakt dat wanneer er ergens in Nederland een verhaal over ruimtelijke inrichting verteld kan worden, dit wel in Haarlemmermeer is, of zoals Podium voor Architectuur het noemt: de Metropo(o)lder. Het is een landschap met een buitengewoon veelzijdige ruimtelijke kwaliteit, door de ruime aanwezigheid van water, maar ook met de beperkingen van de geluidscontouren van de luchthaven, waarin beschreven wordt waar men wel en niet mag bouwen, werken en wonen.

In wat voor regio willen wij leven?
De transformatie van het landschap van Haarlemmermeer als gevolg van energietransitie, klimaatverandering, voedselvoorziening en een enorme woningbouwopgave roept veel vragen op. Het is een uitgelezen plaats om ruimtelijke ontwikkelingen te implementeren, maar hoe kunnen we de ontwikkelingen aan elkaar verbinden? Kunnen we komen tot een model dat (universeel) overdraagbaar is naar andere delen van Nederland? Kortom, kunnen wij de bouwstenen voor een betere regio aandragen?