Queeste architecture & concept development

Queeste is een universeel architectenbureau dat al ruim 20 jaar creatieve en waarde verhogende oplossingen vindt voor de ruimtelijke ordening. Bovendien zien wij dagelijks kansen in de voortdurend veranderende omgeving. Wij initiëren daarom zelf ontwikkelingen.

Queeste is opgericht in 1999 en wordt geleid door Roland Hoekstra (1971) en Jeroen Trimbos (1954). Wij zijn gevestigd in een meer dan 100 jaar oud monumentaal pakhuis aan de Looijerstraat in het centrum van Den Haag. Het pakhuis is door ons omgevormd tot een inspirerend laboratorium.

Dit inspirerende laboratorium heeft een open structuur waarbij de interne communicatielijnen kort zijn. Discussie, onderzoek, ambacht, fantasie en het cultiveren van een bewustzijn staan op de voorgrond. Nooit wordt de enkele oplossing gekoesterd, maar eerder het palet aan mogelijkheden dat elke opgave in zich draagt. Synergie met de opdrachtgever speelt binnen het ontwerpproces een vitale rol. Het resultaat van deze dynamische aanpak is dat geen specifieke stijl op de voorgrond staat. Queeste ziet stijl niet als doel maar als middel binnen het uitgebreide vocabulaire van een architect.

Ons team van architecten en bouwkundigen is zeer ervaren en heeft expertise ontwikkeld buiten en binnen ons bureau. We hebben de afgelopen 20 jaar geleerd flexibel en lenig te reageren op wisselende omstandigheden in de maatschappij en de economie. Hierdoor zijn we er goed in geworden op elke vraag een passend antwoord te geven.

Architecture
Als architecten vinden wij dat onze omgeving en de wereld om ons heen niet onopgemerkt aan mensen voorbij gaan. Wij streven daarom naar betekenisvolle en expressieve architectuur. We vinden architectuur in alledaagse momenten. Ons werk hangt daarom sterk samen met de tijdgeest. Een tijd met een groot tekort aan woningen in het westen van ons land, een ruimtelijke discussie over verdichting en bouwen in weilanden versus krimp, duurzaamheid, vergroenen en klimaat; allemaal elementen die de tijdgeest markeren. Hedendaagse vraagstukken verlangen van de architect een onderzoeker te zijn, en techneut, strateeg of manager. Vakmanschap en kennis zijn ook nodig binnen processen waar niet altijd de visionaire doelen, maar juist pragmatische speerpunten als tijd, kosten, samenwerken en dergelijke een centrale rol spelen. Queeste benadert de vraagstukken vanuit een zo scherp mogelijke interpretatie van de opgave. De zoektocht die hiervoor nodig is, staat, ongeacht het vraagstuk, centraal in elk ontwerpproces, op iedere schaal of voor iedere functie. Queeste levert daarom bij elke opgave unieke werken binnen het speelveld van stoel tot stad.

Concept development
Volgens ons moet het ontwikkelen van vastgoed een creatief proces zijn. Omdat wij kansen zien waar anderen dat niet doen, heeft Queeste zelf een aantal competenties gebundeld. Het gaat hierbij om ons uitgebreide netwerk van stakeholders, kennis van potentiële locaties en de kunde om snel inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een plan. Wij vinden het belangrijk om daarbij een goede balans te vinden tussen de ambitie, de maatschappelijke meerwaarde en het mogelijke resultaat. Hiervoor maken wij ruimtelijke studies en stichtingskostenberekeningen. Het is daarbij nodig om op verschillende niveaus ‘nieuwe bruggen te slaan’. Hiervoor stemmen wij waardevolle concepten uit het werkveld van architectuur en stedenbouw doelgericht af op de wereld van het vastgoed ontwikkelen.