Queeste architecten

Either we find a way, or create one: Dit is de houding die past bij het Motilisme. Een nieuw werkveld voor de ruimtelijke opgave van waaruit ons bureau opereert. Dit werkveld richt zich op het vermogen van de gemeenschap om op eigen kracht in beweging te komen wanneer hen
hiervoor voldoende bewegingsruimte geboden wordt. Het is gebaseerd op de sociaal maatschappelijke en economische noodzaak om tot een betere balans te komen tussen de bouwkunst en de bouwhandel. M.a.w. elkaar meer te helpen. Het Motilisme levert nieuwe inzichten en werkwijzen waaronder de Diagnose: een methode om draagvlak te creëren voor vastgoed ontwikkelingen en de levensvatbaarheid ervan te verhogen.

Q-lab
Het hart van Queeste wordt gevormd door het Q-lab. Ontstaan uit het derivaat van vijftien jaar architectuur en stedenbouw bedrijven onder de naam Queeste architecten. Een periode van intensieve arbeid binnen ons eigen laboratorium met het streven naar duurzaam werk met meerwaarde en betekenis. Het lab heeft als doel om middels een vrije geest de ziel van een opgave vangen en deze op bijzondere wijze te vertalen in ruimten en bouwwerken vanuit het ambacht van de architect. Deze zoektocht stellen wij centraal in elk ontwerpproces. Zo ontwikkelt onze architectuur zich vanuit een sterk bewustzijn van het vraagstuk. Gebruik makend van eisen, wensen, gevoelens, verlangens, associaties, onderzoeken, spiegelingen en gedachtesprongen komen wij uiteindelijk tot dat prachtig mozaïek. De kunst van het bewust zijn.

Creative Development
Vanuit de wetenschap dat het ontwikkelen van vastgoed bovenal een creatief proces betreft, waarbij het nodig is om op zeer
verschillende niveaus bruggen te kunnen bouwen, zijn binnen Queeste competenties gebundeld. Hierdoor kunnen waardevolle
componenten uit de werkveld van architectuur en stedenbouw doelgericht worden toegepast in de wereld van het vastgoed
ontwikkelen. Ons uitgebreide netwerk en kennis van locaties en processen staan daarbij ten dienste van ontwikkelpartners.
Het werkveld van Queeste bestrijkt de initiatie van projecten, het ontwikkelen van strategieën, de mogelijkheid tot ontwikkelingsparticipatie en het ontwikkelen van projecten in eigen beheer.

Flying architects
Gelijk aan pro-deo advocaten werkt Queeste aan het helpen van de gemeenschap. Vrij van conventies. Het doel is om mensen te helpen om hun 'dromen' te realiseren binnen de complexe wereld van het bouwen. Flying architects komen bij de mensen thuis, aan de keukentafel. Waar gewerkt wordt volgens een zogenaamde Droombronnenmethode: een vijf-stappenplan om van droom tot een realistisch ontwikkelingsperspectief te komen. De basis van deze Droombronnenmethode betreft de menselijke behoefte aan vrijheid, duurzaamheid en verbondenheid. Vanuit deze basis neemt iedere casus z'n eigen vlucht!