Rapp+Rapp

Het werk van Rapp+Rapp is niet te vangen in één stijl. Niettemin zijn er verschillende karakteristieken uit onze projecten te destilleren: een voorliefde voor solide gebouwen die stevig met de ondergrond zijn verbonden, het gebruik van stoere, ambachtelijke materialen, het vermijden van modieuze ingrepen die ontwerpen al snel gedateerd doen ogen en het bedrijven van architectonische stedenbouw: de ruimte wordt gevormd door het modelleren van objecten die deze ruimte begrenzen.

Onze ontwerpen zijn niet ingegeven door een letterlijk conservatisme. Veel meer zijn we geïnteresseerd in de bruikbaarheid van historische artefacten, omdat deze opgevat kunnen worden als dragers van essentiële eigenschappen. Vanuit deze benadering hebben wij ook een bijzondere voorliefde voor restauratie, herstructurering en hergebruik ontwikkeld.

Rapp+Rapp heeft zich gedurende de afgelopen jaren geprofileerd met een breed spectrum aan spraakmakende projecten op de meest uiteenlopende schaalniveaus in binnen- en buitenland. De Duitse oorsprong van het bureau en de internationale context waarbinnen wij opereren leidt daarbij steeds weer tot verrassende effecten. De betrokkenheid van Christian Rapp als hoogleraar Rational Architecture aan de TU Eindhoven, leidt tot een complementair evenwicht tussen theorie en praktijk. Het profiel van deze leerstoel sluit nauw aan bij hetgeen zich de laatste jaren tot zwaartepunt in het werk van Rapp+Rapp heeft ontwikkeld: het ontwerpen en bouwen in een (groot-)stedelijke context binnen snel veranderende sociaaleconomische condities.