RAU

RAU werkt al sinds 1992 vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van duurzame gebouwen. RAU zet zich in voor de lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners. Met een integrale ontwerp-methodologie bouwt RAU voor de publieke en private sector. RAU neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën. In een wereld waarin de natuur zo veel door menselijke activiteit wordt bedreigd, wil RAU door middel van het werk een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van deze planeet.
In het licht van de steeds schaarser wordende grondstoffen wordt hergebruik van grondstoffen, met onverminderde kwaliteit, steeds belangrijker. Huidige manieren van grondstofherwinning (recycling) zijn vaak gebaseerd op het lineaire model waarin winstmaximalisatie en niet het daadwerkelijke behoud van de grondstoffen centraal staat. Daarom worden waardevolle grondstoffen nog steeds massaal en onherroepelijk vernietigd. Om de uitputting van de aardse hulpbronnen tegen te gaan is het noodzakelijk om grondstoffen te behouden en telkens opnieuw te gebruiken voor nieuwe generaties producten.

Dit is alleen te realiseren door maatschappelijke en economische verandering. Wij moeten overschakelen van een lineaire naar een circulaire economie. Cyclisch denken is voor RAU vanzelfsprekend. Dit markeert een fundamenteel andere benadering van een huisvestingsopgave; niet resulterend in een op zichzelf staand gebouw maar als actief element in een circulair systeem. Op gebiedsniveau, energieniveau, materiaalniveau, maatschappelijk niveau en realisatieniveau: grenzen vervagen en synergie ontstaat.
Op al onze projecten wordt de hele levenscyclus in acht genomen, van ontwerp tot sloop en alle fases ertussenin, niets wordt aan het toeval overgelaten. Van alle gebouwen weten wij precies welke en hoeveel materialen er in zitten, wanneer er onderhoud gepleegd moet worden en op welke wijze het gebouw gedemonteerd moet worden.