Rijnboutt

Rijnboutt is een multidisciplinair ontwerpbureau op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Rijnboutt staat voor complexe eenvoud. We maken uitdagende stedelijke vraagstukken van de toekomst doelgericht eenvoudig en overzichtelijk.

Rijnboutt stelt voor iedere opdracht een multidisciplinair projectteam samen. Wij hebben alle disciplines op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap, duurzaamheid en erfgoed in huis.

Ieder team wordt aangestuurd door een projectcoƶrdinator. Het projectteam bestaat uit ontwerpers op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap en gespecialiseerde experts en technisch ontwerpers. In de beginfase werkt het team zoveel mogelijk interdisciplinair aan de opgave. Zo combineren wij het talent en de ervaring van de directie en de medewerkers met de expertise van de opdrachtgever en externe adviseurs.

Op verschillende plaatsen in Nederland neemt Rijnboutt een bredere taak op zich dan alleen het leveren van een ontwerp. In ruimtelijke projecten met uiteenlopende belangen vervullen wij een aanvullende rol in de regie en de supervisie van de ruimtelijke opgave.

In grootschalige, complexe of langlopende projecten behartigen wij de kwalitatieve belangen en ruimtelijke kwaliteit. Ingewikkelde ontwerpprocessen begeleiden wij door middel van workshops, ateliers en symposia.

Rijnboutt adviseert bij stedenbouwkundige processen en organiseert ruimtelijk onderzoek. Rijnboutt schrijft mee aan de bestemmingsplannen waarmee voorstellen maatschappelijk verankerd worden. Hierbij werken wij samen met adviseurs op gebieden als ecologie, mobiliteit, energie en waterhuishouding. De integratie van deze bijdragen in het ontwerpproces is hierbij onze verantwoordelijkheid.

In voorkomende gevallen coƶrdineren wij de werkzaamheden van de overige adviseurs in het planproces. Op deze manier verzorgen wij het integrale projectmanagement voor het hele realisatieproces waardoor wij onze expertise maximaal in kunnen zetten. Door integraal verantwoordelijk te zijn kunnen wij contractuele prestatieverplichtingen aangaan.