Snitker/Borst Architecten

Architectuur
Wij maken heldere architectuur. Wij streven naar gebouwen met een vanzelfsprekende, ontspannen ordening en organisatie. Onze architectuur laat zich omschrijven als een mild en tijdloos modernisme, met oog voor mens en omgeving. Daarbij investeren wij in basiskwaliteiten als verdiepingshoogte, duurzame materialen en flexibiliteit. Volgens ons bieden heldere plattegronden met een gedoseerde overmaat een garantie voor flexibiliteit.

Stedenbouw
In de stedenbouwkundige projecten zoeken wij naar de wisselende relatie tussen architectuur, stad en landschap. In de overlap van deze schaalgebieden gaat onze interesse uit naar de gelaagde stad. Naar een transformatieproces waarin wij het waardevolle van de locatie proberen vast te leggen en te behouden. Een terugkerende vraag is hoe het ontwerp een innovatieve bijdrage kan leveren aan deze bestaande kwaliteiten, hoe oud en nieuw elkaar kunnen versterken.

Communicatie
In elk project staat de dialoog tussen opdrachtgever en architect centraal. Wij bekijken de opdracht door de ogen van de opdrachtgever. Bij stedenbouwkundige projecten zijn veel partijen betrokken, zoals bewoners, politiek, projectontwikkelaar en de overheid. In intensief overleg met alle partijen stellen wij ons tot doel een plan te ontwikkelen met een breed draagvlak. Hierbij hebben wij ervaring met verschillende vormen van bewonersparticipatie.

Vakmanschap
Wij hebben een pragmatische en ambachtelijke benadering van het vak. Wij houden van een zorgvuldige bouwtechnische uitwerking en schrijven zelf bestekken. Duurzaamheid is leidend bij materiaalkeuzes en detaillering. Daarnaast hechten wij belang aan een goede planning, budgetbewaking en kennis van regelgeving. Wij zijn direct betrokken bij de bouw. In samenwerking met de aannemer en de vakmensen behalen we de beste resultaten.

Duurzaamheid
Wij streven naar oplossingen die op een vanzelfsprekende, haast onzichtbare manier in het ontwerp zijn opgenomen, bijvoorbeeld door toepassing van duurzame materialen, hoogwaardige isolatie, groene daken en geavanceerde technologie. Wij hechten belang aan een groene omgeving. In elk project zoeken wij naar ruimte voor bomen, groen aan de gevel en op de overgang van openbaar naar privé.

Onderzoek en ontwikkeling
Wij doen aan onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van woningbouw. Zo ontwikkelen wij architectonische modellen, waarmee woningen gerealiseerd kunnen worden met grotere plafondhoogte. Inzet daarbij is niet de totale verdiepingshoogte te vergroten, maar compacte modellen te ontwikkelen, waarbij de grotere plafondhoogte gerealiseerd wordt waar deze het meest gewenst is: in de woonvertrekken, terwijl dienende ruimten met standaard plafondhoogte volstaan.

Referentie
De architectuur ontwikkelt zich door verwerping van het werk van vorige generatie. Het werk van oudere generaties raakt daarbij buiten beeld, terwijl de thema’s van hun werk nog niet versleten zijn. Wij kijken daarom graag met open ogen naar de architectuurgeschiedenis. Het werk van oude meesters is soms verrassend relevant.

Werkvelden
Wij zijn breed georiënteerd architectenbureau. Het zwaartepunt van de opdrachten ligt bij woningbouw en stedenbouw. Wij werken aan binnenstedelijke projecten, aan herstructurering van naoorlogse woonwijken en op Vinexlocaties. Maar we werken ook aan private opdrachten en projecten in de utiliteitsbouw. Veel opdrachten zijn het resultaat van studies en prijsvragen in opdracht van gemeenten, woningbouwverenigingen en ontwikkelaars.