space&matter

Space&Matter is een Amsterdamse designstudio voor ruimtelijk en strategisch ontwerp. Met een integrale benadering werken we aan complexe opgaven van gebouw tot gebiedsontwikkeling. Circulariteit en maatschappelijke impact staan hierbij altijd centraal. Je kent ons misschien van circulaire broedplaats De Ceuvel, Sweets Hotel (in de Amsterdamse brugwachtershuisjes) en de drijvende wijk Schoonschip.
Naast deze Amsterdamse projecten (die over de hele wereld bekendheid hebben verworven), werken wij in de rest van Nederland en in het buitenland (US, China, Scandinavië) aan projecten die een steentje bijdragen aan een duurzame, circulaire maatschappij en een mooiere stad.

Met onze projecten, concepten en initiatieven willen wij echt game-changing zijn en bijdragen aan een duurzame toekomst. Wij werken daarom graag voor maatschappelijk betrokken opdrachtgevers maar initiëren nog liever onze eigen initiatieven en ventures waarbij wij samenwerkingen aangaan met ‘like minded’ partners. Zo kunnen wij bijzondere projecten ontwikkelen die bijdragen aan onze missie.