Studio Bereikbaar

Studio Bereikbaar zorgt voor een mooier en beter Nederland. Dat doen wij door te adviseren op beslisniveau over strategische bereikbaarheidsvragen. Hierbij werken wij vanuit de visie dat bereikbaarheid een maatschappelijk goed is, waarin keuzes worden gemaakt door maatschappij, politiek en betrokken partijen. Kwaliteit in bereikbaarheid komt tot stand wanneer deze partijen zelf hun keuzes maken.