VenhoevenCS architecture+urbanism

VenhoevenCS architecture+urbanism is een innovatief ontwerpbureau dat zich richt op duurzame architectuur, stedenbouw en infrastructuur. Het bureau is gespecialiseerd in het vinden van integrale, ruimtelijke oplossingen voor sociale en culturele vraagstukken, op elke schaal. Wij geloven dat steden en openbare ruimtes weer aantrekkelijke, productieve en bloeiende ontmoetingsplaatsen kunnen worden door culturele, technische en ruimtelijke ontwerpinnovaties. In ruimtelijke en culturele zin zijn de duurzaam ontworpen steden en gebouwen van VenhoevenCS een patchwork van verschillende (sub)culturen, een levendig kosmopolitisch geheel en een ideale biotoop voor voetgangers. Door stedelijke functies in hoge dichtheid te combineren, blijft er ruimte over voor interessante tussenplekken en groene buitenruimtes. Pleinen, parken en binnentuinen bieden ademruimte in de stad en geven de mogelijkheid voor ontmoeting, sport en spel en evenementen.

VenhoevenCS architecture+urbanism ontwerpt en adviseert in diverse werkgebieden. Tot de opdrachten behoren woningen, bedrijfsgebouwen, sportvoorzieningen, gebouwen voor gezondheidszorg, combinatieprojecten, interieurs, infrastructuur en stedenbouw. Vanwege de brede ervaring en expertise werkt het bureau regelmatig aan complexe integrale opgaven. Onze projecten zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met onze klanten. Elk ontwerp is matwerk, afgestemd op een specifiek budget, programma, locatie en de gebruikers. Onze kracht is dat wij binnen een gangbaar budget bijzondere projecten kunnen realiseren.

VenhoevenCS architecture+urbanism werd in 1998 opgericht door Ton Venhoeven. Het bureau heeft momenteel ca. 65 enthousiaste medewerkers, een mix van ervaring en jong talent. Een gemotiveerd team dat mede dankzij de langdurige samenwerking met diverse adviseurs in staat is om innovatieve concepten op een gedegen wijze te realiseren. De waardering voor het werk van VenhoevenCS uit zich in de vele nationale en internationale prijzen, publicaties en tentoonstellingen.