Vollmer+partners; stedenbouw en landschap

Vollmer+partners is een bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp. Onze aanpak is persoonlijk, onze blik analytisch en onze kennis breed en diepgaand.

Veel van onze projecten bevinden zich op het raakvlak tussen de stad en het landschap. Met onze ontwerpen streven we naar duurzame leefomgevingen. Daarbij doen we recht aan bestaande stads- en landschapsstructuren en verrijken deze zoveel mogelijk.

In onze aanpak staat de mens en zijn omgeving centraal. Het ontwerp is dienstbaar aan gebruikers en bewoners, met wie wij graag in gesprek gaan. De ervaring die we in de loop der jaren hebben opgebouwd met plannen voor de zorg en met omgekeerde integratie, passen we ook bij andere opgaven toe.

We maken geen naïeve ontwerpen. Onze voorstellen zijn goed doordacht en gefundeerd. Daarbij hebben we een geoefend oog voor planologische aspecten en zetten we ons energiek in voor maatschappelijk draagvlak.