Wissing B.V.

Wissing organiseert de leefomgeving van mensen. Wij bedenken ruimtelijke oplossingen om alle relevante maatschappelijke vraagstukken een plek te geven. Hierdoor wordt het om ons heen mooier en toegankelijker en ontstaat er volop ruimte voor water en de natuur!
Wij staan voor creativiteit en pragmatisme, kortom lol en realisme. Een hecht team van specialisten op het gebied van stedenbouw, openbare ruimte en planologie ontwerpen dagelijks plekken, straten, woonbuurten, wijken, werkomgevingen en recreatiegebieden waar het goed toeven is.