Woonwerk Architecten

Woonwerk is een ontwerpbureau voor complexe projecten in de bestaande stad met een op onderzoek gebaseerde aanpak en een ontwerpende attitude. Door uitdagende concepten verkennen we het spanningsveld tussen droom en daad door middel van architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp. Woonwerk werkt aan wonen in al haar aspecten. We werken aan comfortabele woningen en duurzame gebouwen, aan een aantrekkelijke buurt en een gezonde leefomgeving. We werken aan strategische projecten die bijdragen tot een zorgzame samenleving waar de bewoner of gebruiker centraal staat. Onze aanpak is steeds gefundeerd in de lokale context zowel wat betreft de ruimtelijke aspecten als wat betreft de sociaal-culturele en economische randvoorwaarden. We zoeken naar mogelijkheden op plekken waar op het eerste gezicht enkel beperkingen zijn door middel van innovatief ontwerpend onderzoek op verschillende schaalniveaus. We werken samen met de bewoners van de wijken waarbij generieke concepten en standaard typologieën nooit direct toegepast worden, die veranderen afhankelijk van de specifieke context. Deze aanpak resulteert in een intensief ontwerpproces waarbij communicatie en interactie tussen opdrachtgever, gebruikers en ontwerpteam essentieel zijn voor het succes van het project.