wUrck architectuur stedenbouw landschap

Sinds de oprichting in 2006 integreert wUrck architectuur, stedenbouw en landschap in ruimtelijke ontwerp- en onderzoeksprojecten. De verschillende achtergronden van de vier partners staan garant voor een multidisciplinair perspectief op iedere opgave.

In de studio van wUrck aan de Nieuwe Maas wordt met een compact en slagvaardig team gewerkt aan een brede verscheidenheid van opdrachten, variërend van kleinschalige objecten tot strategische visies, voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers, in binnen- en buitenland.

wUrck regisseert, maar durft ook te delen: het bureau fungeert binnen een netwerk van aanvullende en ondersteunende specialisten dat het mogelijk maakt voor iedere opgave een daarop toegesneden team te formeren.

wUrck is tegelijk kritisch en pragmatisch. Geïnspireerd door de veranderende verhouding tussen burger, overheid en markt werken wij vanuit de overtuiging dat een geïntegreerde aanpak in open dialoog met alle betrokkenen leidt tot de beste visie, het beste ontwerp en het beste gebouwde resultaat.

Schaal is een relatief begrip, het creëren van perspectief vormt de leidraad in de projecten en activiteiten van wUrck. Een betere leefomgeving – mooier en duurzamer -, daar doen we het uiteindelijk voor…