ZJA

Architectenbureau ZJA zet zich in om met haar ontwerpen de omgeving vanuit een menselijk en ecologisch oogpunt kwalitatief te verbeteren. Wij zijn optimistisch over de mogelijkheden daartoe, in de wetenschap dat we die mogelijkheden alleen kunnen leren zien en vinden door samen te werken en voortdurend onderzoek te doen naar nieuwe methoden en materialen. Hoe beter het ontwerp, hoe meer het een verrijking is voor de maatschappij en hoe verfijnder en zorgvuldiger het de nieuwe functies verweeft met de omgeving.