Startblok Riekerhaven | Amsterdam

Must stedebouw

Op het voormalig sportterrein Riekerhaven staan hergebruikte containerwoningen, waar jongeren en statushouders gezamenlijk een community vormen.

Riekerhaven Impressietekening

Impressietekening van Startblok Riekerhaven. Hardlopen, fietsen en tuinieren tussen de hergebruikte containerwoningen.

Plankaart Riekerhaven

Tussen de woonblokken op het terrein zijn twee binnenhoven met banken, ruimte voor activiteiten en eigen invulling.

Doorsneden Riekerhaven

Deze dwarsdoorsneden laten de fietsstraat en Berkenlaan zien. Er is ruimte voor auto, fiets en wandelaars, maar ook voor activiteiten en parkeren.