Onderzoek

Wij vinden het belangrijk om de praktijken binnen de ruimtelijke disciplines van inhoudelijke reflectie te voorzien, discussie en meerstemmigheid te stimuleren en faciliteren, en een platform aan te bieden waar een brede kennis en cultuur over- en grenzend aan het vakgebied gedeeld kunnen worden.

Naast het publiceren van artikelen op onze website, initiëren wij daarom ook onderzoeksprojecten. Het zijn projecten die enerzijds gericht zijn op onderzoek naar nieuwe vormen van kritiek – denk aan het Archined Podcast Pilot Project, ArchiTV, Uitgeverij van de Toekomst, het Laboratorium voor Actuele Kunstkritiek, waarin wij participeerden, en Archined  Lab waarmee wij onafhankelijke experimentele initiatieven ondersteunen.
Anderzijds betreft het projecten die zoeken naar alternatieve manieren om het gesprek over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur binnen de vakgemeenschap te entameren – denk aan de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek, Archined Unplugged en ons meest recente project The Persistence of Questioning, kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

De fiches geven informatie over de verschillende projecten en bieden een overzicht van de aan het project gerelateerde Archined-artikelen.

Onderzoeken