Pp

Podcast Pilot Project

Archined Podcast Pilot Project (2017 – 2019)

Het Podcast Pilot Project is een onderzoek naar nieuwe vormen van architectuurkritiek door de inzet van podcasts. Doel hiervan is om te komen tot een laagdrempelige vorm van informatie-overdracht zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het niveau van de inhoud.

Met het project wilden we testen of podcast een geschikt medium kan zijn om architectuurkritiek op een andere manier te beleven. Daarnaast wilden we onderzoeken of podcasts ook nieuwe en/of andere vormen van architectuurkritiek mogelijk kunnen maken en of het een extra dimensie toe zou kunnen toevoegen aan de geschreven inhoud waarmee we op onze website dagelijks werken.

Het bracht een aantal uitdagingen met zich mee. In de eerste plaats omdat we ons bekend moesten maken met een nieuw medium (het werken met opname apparatuur en edit-software), en in de tweede plaats omdat dit medium om andere inhoudelijke benaderingen en keuzes vraagt. Teksten kunnen begeleid worden door beeldmateriaal, maar hoe spreek je over architectuur wanneer je geen visueel materiaal ter beschikking hebt? We zijn gewend om teksten te redigeren die verhalen over de culturele aspecten van architectuur, stedenbouw en landschap, maar hoe redigeer je een podcast? Kun je de tekstuele formats die we bij Archined zo gewoon zijn ook gebruiken in audiovorm? Of vraagt een podcast om een eigen aanpak en format?
Lees hier ons verslag over de ervaringen, bevindingen en inzichten die het Archined Podcast Pilot Project ons gebracht heeft.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.