Pq

The Persistence of Questioning

Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

The Persistence of Questioning Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer (2021 – )

Sommige vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet minder belangrijk om te stellen. Wat betekent het om architect te zijn? Kan je ethisch verantwoord ontwerpen? Wat is architectuur? Wat is het nut van architectuurcultuur?

Met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning wil Archined de vakwereld verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur in de (nabije) toekomst zou moeten opgaan. Stichting Archined zet zich al 25 jaar lang in voor het bevorderen van het debat en verspreiden van kennis over architectuur, stedenbouw, en landschapsarchitectuur in het algemeen en die in de Lage Landen in het bijzonder, voornamelijk via onze kritische, onafhankelijke, community-based website. Wij vinden het belangrijk om de praktijken binnen de ruimtelijke disciplines van inhoudelijke reflectie te voorzien, discussie en meerstemmigheid te stimuleren en faciliteren, en een platform aan te bieden waar een brede kennis en cultuur over- en grenzend aan het vakgebied gedeeld kunnen worden.

Context
De COVID-19 pandemie markeert het einde van de post-kredietcrisis-periode. De wereldwijde impact van het virus op het dagelijkse, sociale en culturele leven, op de economie, infrastructuur, op de gebouwde omgeving en het gebruik daarvan, zet ons wereldbeeld in een andere realiteit en maakt bepaalde problematieken meer zichtbaar. Het allesomvattende en schaal doorbrekende effect van deze confronterende inzichten en tendensen draagt concrete argumenten aan voor veranderingen en verschuivingen. De vraag is echter welke richtingen deze zullen, of moeten opgaan.

De vragen die we met The Persistence of Questioning adresseren zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet minder belangrijk om te stellen. Wat is de betekenis van het vak in en voor de toekomst? Is ontwerp ethiek, of, op welke wijze en in welke mate verhoudt de architect zich tot de wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van? Wanneer spreken we van architectuur en met welke criteria beoordelen we dit? Wat is het nut van architectuurcultuur? Door de lange tijdsspanne van het project en de multi-vormen hopen we de aandacht voor de vraagstukken langer dan gebruikelijk vast te houden waardoor de discussies en gesprekken geen herhaling van zetten worden.

Het project
Het project heeft een onderzoekend karakter en is journalistiek van aard. We maken gebruik van verschillende vormen om de vraagstukken te adresseren en een platform te bieden voor inhoudelijke discussie: essays, beeldessays, cahiers, publieke debatten en podcasts. Hiervoor werken we samen met verschillende partners waaronder: TU Eindhoven faculteit Bouwkunde, de Academie van Bouwkunst Amsterdam, het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en Het Nieuwe Instituut.

Wij willen verschillende stemmen laten horen, en iedereen die wil de mogelijkheid bieden om aan het gesprek deel te nemen. Gedurende een jaar zal elk kwartaal een nieuwe vraag centraal staan. Voor iedere vraag stellen we een redactie samen bestaande uit schrijvende auteurs, een beeldessayist, de podcastmaker en de Archined redactie. De auteurs wordt gevraagd een essay te schrijven / te verbeelden in reactie op de vraag en in samenspraak met elkaar. De essays worden op de Archined website gepubliceerd en zullen het uitgangspunt vormen voor het publieke gesprek en de podcast. Per vraag worden de essays gebundeld in een tweetalige publicatie die online en ‘on demand’ gedistribueerd wordt.

Vragen en auteurs
De vier vragen die we hebben geformuleerd staan in relatie tot elkaar. De volgorde is zo gekozen om de inzichten die worden opgedaan, mee te kunnen nemen naar het volgende gesprek.

Waar staat de ontwerppraktijk?
De wijze waarop architecten worden opgeleid bepaalt hoe zij in het beroep staan. In Waar staat de ontwerppraktijk? onderzoeken we de veranderende positie van de architect in de samenleving en diens verschuivende rol in het ontwerp- en bouwproces. Wat is de betekenis van het vak in en voor de toekomst?

Auteurs:
Saskia van Stein en Reinier de Graaf
Veerle Alkemade en Catherine Koekoek
Véronique Patteeuw en Kersten Geers
Beeldessay:
Filip Dujardin

Event:
Een gesprek tussen Niels Groeneveld (Werkstatt, winnaar Jonge Maaskantprijs 2021 en tweede prijs Archiprix 2013), Ziega van den Berk (winnares Archiprix 2020), en Lola Căuneac (TU/e) waarin zij kritisch zullen reflecteren op wat het betekend om architect te zijn en wat de relevantie van het vak voor de toekomst zal en kan zijn.
Donderdag 21 oktober 17.30 in gebouw Veritgo, TU Eindhoven.
Vincent van Spaendonk schreef naar aanleiding van het gesprek het artikel Wat is de toekomst voor Architectuur?

Is ontwerpen ethiek? Ruimtelijk ontwerpen is intrinsiek een daad met sociaal-maatschappelijke en even zo vaak politieke inpakt. Met de vraag Ontwerp is ethiek? onderzoeken we welke keuzes er aan het ontwerpen ten grondslag liggen (of zouden moeten liggen). Wat zijn de gevolgen van bepaalde ontwerpkeuzes voor de samenleving, de aarde en het klimaat? Op welke wijze en in welke mate verhoudt de architect zich tot de wereld en geeft zij/hij hier rekenschap van?

Auteurs:
Luce Beeckmans
Marina Otero
Thijs van Spaandonk en Markus Appenzeller
Beeldessay:
Theo Deutinger, Pia Prantl en Christopher Clarkson


Wat is architectuur? Architectuur gaat over ontwerp, materialisatie, detaillering, maar ook over gebruik, betekenis, effect. De opvattingen over wat architectuur als resultaat van ontwerp en materialisatie teweeg moet brengen en hoe het ervaren moet worden lopen sterk uiteen. In Wat is architectuur? onderzoeken we wanneer we spreken van architectuur en met welke criteria we architectuur beoordelen.

Auteurs:
Alessandra Covini en Giovanni Bellotti (Studio Ossidiana)
Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen)
Mechthild Stuhlmacher (Korteknie Stuhlmacher)
Ken De Cooman (BC Architects)
……
……
Beeldessay:
Sven Jansse

Wat is de betekenis van architectuurcultuur? Architectuurcultuur gaat over reflectie (in bijvoorbeeld de vorm van tentoonstellingen, lezingen, debatten), theorievorming, ontwerpkritiek. In Wat is de betekenis van architectuurcultuur? onderzoeken we op welke wijze architectuurcultuur en praktijk in relatie tot elkaar staan. Staat architectuurcultuur in dienst van de praktijk, of moet het hier juist kritisch op reflecteren? Is architectuurcultuur nog het geweten van het vakgebied? Wat zijn de randvoorwaarden voor een levendig en kritisch architectuurdebat nu en in de toekomst?

Auteurs:
Gideon Boie
Rob Ritzen
Sergio M. Figueiredo
Sereh Mandias
Beeldessay:
Sophie Czich

Op 10 juni 2022 presenteerde Archined in samenwerking met The Department (Theo Deutinger en Christopher Clarkson) op Het Podium (het tijdelijke dakterras van HNI): The Hearing – Architecture & Ethics. Kritische pleidooien voor de toekomst.

The Department heeft met het Ministerie van Ethiek de administratieve basis gelegd voor een veelomvattende ambtelijke checklist waarmee ontwerpers langs de ethische meetlat kunnen worden gelegd. Voldoet u aan de ethische standaarden van dit moment, of moet u geschrapt worden uit het architectenregister? De sprekers namen de checklist als uitgangspunt voor advies en kritiek aan het ministerie en, zoals een goed debat betaamt, is er mogelijkheid tot interruptie vanuit het publiek. De avond werd gemodereerd door JaapJan Berg.
De sprekers:
Theo Deutinger, Nyasha Harper-Michon, Mark Minkjan, Sanne Nouws,
Bianca Seekles, Gus Tielens, Thijs de Zeeuw is landschapsarchitect en natuuroptimist.
The Hearing is het afsluitende event van het langlopende multi-project The Persistence of Questioning, Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte blijven van het project The Persistence of Questioning.

De podcasts worden verzorgd door de Kostgangers (Geert van de Wetering en Danielle Emans).
De vormgeving van de cahiers wordt verzorgd door Marius Schwarz.

Archined team
Redactie: Archined (Marina van den Bergen, Paul van den Bergh en Paoletta Holst)
Productie: Leonieke van Dipten
Vertaling: Billy Nolan / In Other Words

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.