Oproep

Atelier Egyptische Poort

De gemeente Bladel wil op een integrale manier een visie ontwikkelen voor het gebied ‘De Egyptische Poort’. Daarom zet de gemeente samen met Architectuur Lokaal een tweedaags ontwerpatelier op.
Welke ruimtelijke mogelijkheden zijn er denkbaar voor De Egyptische Poort? Hoe zet je een organisch ontwikkelproces op waarbij (lokale) ondernemers kunnen bijdragen aan de uitvoering van de plannen? Hoe verwerk je de thema’s duurzaamheid en klimaat in deze ontwikkeling? Over deze en andere vragen buigen startende ontwerpers zich in samenspraak met de gemeenteraad van Bladel. Het project biedt een unieke kans om in samenspraak met de gemeente Bladel tot planontwikkeling te komen. Het atelier wordt inhoudelijk begeleid door een drietal ervaren mentoren: Bjarne Mastenbroek (SeARCH), Kathleen Van de Werf (BUUR) en Wouter Valkenier (Studio Valkenier).

Opgave
De Egyptische Poort is een gebied van circa tien hectare aan de zuidkant van Bladel. Deze plek vormt de verbinding tussen stedelijk en landelijk gebied. De noordkant wordt begrensd door de provinciale weg N284; aan de zuidkant loopt De Egyptische Poort over in het sportpark De Smagtenbogt en het landschap van de Brabantse Kempen. In het gebied ligt een overdekt zwembad, een gildeterrein, en een groot aantal sportvelden. Ook wordt het gebied gebruikt voor recreatie en voor een meerdaags cultureel evenement (het Totaalfestival Bladel).

Voor het gebied is bewust geen programma vastgesteld. Ook naar een eindbeeld wordt niet gezocht. Het tweedaagse ontwerpatelier nodigt de deelnemers uit om een haalbare ruimtelijke strategie voor organische herontwikkeling van De Egyptische Poort te ontwerpen. De scenario’s verschaffen het gebied een uitgesproken identiteit die past bij de gemeente, de regio en haar ruimtelijke, economische, sociale en culturele kenmerken. De gemeente zoekt een methode waarin partijen die betrokken willen zijn daar alle ruimte voor krijgen. Het betrekken van bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van De Egyptische Poort. Voor de hand liggende functies als grootschalige woningbouw of bedrijvigheid of een monotone commerciële ontwikkeling worden niet aangemoedigd. Hier ligt een kans om iets te ontwerpen dat zich langzaam in de tijd kan ontwikkelen tot een duurzaam gebied!

Wat gaan we doen?
In een tweedaags ontwerpatelier wordt onder begeleiding van de mentoren in teams gewerkt aan een aantal scenario’s. Voorafgaand aan het atelier vindt op 22 mei in Amsterdam een kennismakingsbijeenkomst plaats en wordt een workshop gehouden over participatie bij ruimtelijke opgaven. De gemeenteraad van Bladel neemt de regie voor de verdere ontwikkeling op zich. Zij stelt op 21 september een vervolgplan vast op basis van de in het ontwerpatelier ontwikkelde scenario’s. Daarmee gaat het College van Burgemeester en Wethouders verder aan de slag. Het atelier vindt plaats in Bladel onder begeleiding van eerder genoemde mentoren op:

  • Maandag 29 mei
    Het dagprogramma bestaat uit een kennismaking op locatie en een excursie door het gebied. In de avond is er een sessie met de gemeenteraad die tot doel heeft de ontwerpers een beeld te geven van de ideeën van de gemeenteraad met betrekking tot het gebied.
  • Dinsdag 30 mei
    Het dagprogramma bestaat uit verbeelding van de mogelijkheden in een aantal scenario’s. ’s Avonds volgt een presentatie van de voorlopige eindresultaten aan gemeenteraad, belanghebbenden, bewoners en andere geïnteresseerden.
  • Vervolg
    Na het tweedaags atelier volgt op 6 juni een ‘terugkomdag’ in Amsterdam waar de ontwikkelde scenario’s worden aangescherpt, in aanwezigheid van de mentoren. De eindpresentatie van de scenario’s vindt plaats op maandag 10 juli in aanwezigheid van de gemeenteraad. Vervolgens kiest de gemeenteraad in de raadsvergadering van 21 september één scenario of een combinatie van scenario’s als basis voor verdere planuitwerking. Na keuze van het scenario/de scenario’s is het atelier beëindigd. De gemeenteraad beslist in welke vorm het gekozen scenario uitgewerkt wordt.

Deelname, aanmelding en vergoeding
Deelname aan Atelier Egyptische Poort Bladel staat open voor maximaal 15 ontwerpers. Voor deelname ontvang je, na de eindpresentatie op 10 juli 2017, een vergoeding van € 1.000,- excl. btw en reiskosten, onder de voorwaarde dat je bij het gehele programma aanwezig bent geweest. Kosten zoals vervoer, overnachting ter plaatse, eten en drinken worden vergoed. Je inzet telt mee voor de bij- en nascholing voor de Wet op de Architectentitel Aan de deelnemers wordt na afloop van het atelier een certificaat uitgereikt.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan uiterlijk maandag 8 mei 2017 per e-mail aan bij Stef Bogaerds (stef.bogaerds@arch-lokaal.nl) met daarin een korte motivatie in woord en/of beeld (max half A4 in woord, max 8 mb in beeld) en je Curriculum Vitae.

Meer info - more information