Oproep

Plannen gezocht voor het oude gemeentehuis in Weerselo

Het oude gemeentehuis in het Weerselose dorpscentrum is een monumentaal gebouw met veel karakter. Nu het centrum in het najaar volledig wordt heringericht is het zaak dat ook dit beeldbepalende gebouw een nieuwe functie krijgt. De gemeente Dinkelland zoekt daarom ideeën voor de herbestemming van het leegstaande  pand. De herbestemming kan ook de verkoop van het pand betekenen. Investeerders, ondernemers, ontwikkelaars, kunstenaars, visionairs, etc. worden daarom uitgedaagd plannen aan te dragen. Denkt u met ons mee?

Meer reuring en levendigheid

De zoektocht naar een passende bestemming voor het gemeentehuis wordt samen met Weerselo opgepakt. In de jury nemen naast een medewerker van de gemeente en een extern expert met veel ervaring in herbestemmingen, ook 4 bewoners en 2 ondernemers uit Weerselo plaats, zodat het voormalig gemeentehuis een invulling krijgt die aansluit bij de wensen van Weerselo.

De bewoners en ondernemers die in de jury plaatsnemen worden in overleg met de Weerselose ondernemersvereniging en de dorpsraad gekozen. Deze jury gaat de ideeën beoordelen op de mate waarin de beoogde herbestemming bijdraagt aan een levendiger plein. Wethouder Steggink: “We zijn samen met de inwoners van Weerselo bezig met de herinrichting van het centrum en het is mooi dat we die lijn kunnen doortrekken. Samen met bewoners is afgelopen 2 jaar gewerkt aan een ontwikkelperspectief voor het centrum en daarin is heel duidelijk aangegeven dat het centrum levendiger moet worden. Het moet een plek worden waar iets te beleven valt. Het voormalig gemeentehuis staat middenin het centrum en is daarmee erg bepalend voor de sfeer in het gebied. Het is echt belangrijk dat het pand een bestemming krijgt waar Weerseloërs blij mee zijn en die bijdraagt aan een levendig plein. Een woonfunctie zou wel kunnen op de 1e verdieping van het gebouw, maar de begane grond moet vooral functies gaan krijgen die mensen trekken, zoals horeca, winkels, maar ook meer maatschappelijke functies zijn mogelijk. Weerselo blijft wel een dorp, dus iets als een grote discotheek lijkt ons minder voor de hand liggend vanwege mogelijke overlast. Maar we willen aan de voorkant vooral niet te veel beperken. Dit proces is bedoeld om tot passende én verrassende oplossingen te komen”.

Plannen kunnen van 8 mei tot en met 29 juni ingediend worden via de projectwebsite https://mijnweerselo.nl/gemeentehuis/indienen-idee. Belangrijk is dat niet alleen wordt uitgelegd wat het idee is, maar ook of het een financieel haalbaar plan is. Wethouder Steggink: “Het voormalig gemeentehuis moet een toekomstbestendige invulling krijgen; we willen niet dat het gebouw over een paar jaar weer leeg komt te staan. De plannen die worden ingediend zullen dus ook beoordeeld worden op financiële haalbaarheid. En we willen het pand het liefst verkopen, dus we zijn benieuwd welke ideeën mensen daarvoor hebben.” Omdat het maken van een financiële onderbouwing best lastig kan zijn, kunnen indieners kosteloos eenmalig advies inwinnen bij een financieel adviseur. Daarvoor kan via de website https://mijnweerselo.nl/gemeentehuis/proces een afspraak worden gemaakt.

Iedere donderdag zijn geïnteresseerden tussen 10:00 en 16:00 van harte welkom in het voormalig gemeentehuis in Weerselo (Burgemeester Scholtensplein 1). Er zijn dan medewerkers aanwezig die u meer kunnen vertellen over de mogelijkheden van het pand, die u rondleiden door het gebouw en die alle vragen over het proces kunnen beantwoorden. Op de website https://mijnweerselo.nl/gemeentehuis staat ook veel informatie over het proces, de randvoorwaarden waar ideeën aan moeten voldoen en de selectiecriteria waaraan de ideeën worden getoetst.

Meer info - more information