Oproep

Architectuur in Nederland 2017 2018

Verzoek tot inzending projecten Architectuur Jaarboek 2017/2018!
De redactie van het Architectuur in Nederland Jaarboek is begonnen aan de voorbereidingen voor de 31ste editie die in april 2018 zal verschijnen.
Architectuur in Nederland is al 30 jaar een onmisbaar, onafhankelijk platform voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is.
Het tweetalige Jaarboek vormt daarin het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst en verschijnt zowel digitaal als in boekvorm. De driekoppige redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor architectuur in de volle breedte, onderzoeksprojecten en opdrachtgeverschap.
Voor het projectendeel van het jaarboek doen wij een oproep tot kosteloze inzending van informatie over projecten van uw bureau die in de loop van 2017 zijn opgeleverd of voor het einde van dit jaar nog zullen worden opgeleverd.

Meer info - more information