Oproep

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK lanceert Curator Statement en Call for Practices.

De IABR zet de biennale edities van 2018 en 2020 volledig in het teken van de opdracht die in 2015 met de SustainableDevelopment Goals (SDGs) van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21) op de tafel van de wereldgemeenschap is gelegd.

Van 2018 tot en met 2020 werkt één curatorteam –Floris Alkemade, Leo van Broeck en Joachim Declerck – samen met de IABR aan één doorlopend programma voor twee biennales met als doel wereldwijd denk-, initiatief- en ontwerpkracht te mobiliseren voor een diepgaand proces van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de SDGs mogelijk moeten helpen maken. Verkend wordt tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

De curatoren van IABR–2018+2020 roepen innovatieve praktijken in de hele wereld op om van begin 2018 tot de zomer van 2020 deel te nemen aan The Missing Link: een drie jaar durend programma van kennisdeling, intervisie en gezamenlijk ontwerpend onderzoek, met presentaties en debatten op de biennales van 2018 en 2020.

Meer informatie over het Curator Statement, de Onderzoeksagenda en de Call for Practices vind je op onze website: www.iabr.nl

Meer info - more information