Prijzen

Rijksprijs Gouden Piramide

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Opdrachtgevers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot woensdag 13 december 2017 om 17.00 uur.

De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury waarin zitting hebben:

  • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter zonder stemrecht);
  • Eric Alink, journalist en tekstschrijver, stadschroniqueur van Den Bosch;
  • Pieter Jannink, stedenbouwkundige bij het bureau Must;
  • Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe;
  • Annette Marx, architect bij Marx & Steketee Architecten;
  • Floor Milikowski, zelfstandig onderzoeksjournalist en programmamaker;
  • Petra Rutten, directeur wonen bij Frame Vastgoed;
  • Peter Veenstra, landschapsarchitect bij Lola landscape architects;
  • Peter Paul Witsen (secretaris zonder stemrecht).
Meer info - more information