Prijsvraag

Energy meets the Arts, verbeelding en verleiding in de energietransitie

Hernieuwbare energiebronnen zijn slechts ten dele inpasbaar in onze stedelijke en rurale landschappen. Daarnaast zullen deze ook als het ware een nieuwe laag in het bestaande landschap vormen. Het gaat erom dat die nieuwe laag kwaliteit toevoegt. De vraag is hoe dat het beste gerealiseerd kan worden. Hoe kunnen we de energietransitie op creatieve wijze voortzetten? Hiervoor zijn innovatieve plannen, ideeën en onderzoek nodig. Er is grote behoefte aan de inzet van creatieve denk- en ontwerpkracht in relatie tot een integrale benadering van de energietransitie en de veranderende leefomgeving. Daar is nog weinig aandacht voor. Regelmatig zien we dat landschapsarchitecten worden gevraagd aan te schuiven bij werkateliers energie & ruimte of deel te nemen aan ontwerpend onderzoek. Maar kunstenaars en vormgevers/ontwerpers zijn nog nauwelijks in beeld bij de energieopgave. Oproep Ideeënprijsvraag bkkc roept kunstenaars, ontwerpers, (landschaps-)architecten of multidisciplinaire teams op, inspirerende ideeën in te dienen die een beeldende kwaliteit toevoegen aan de energietransitie. Doel van de prijsvraag is om de kansen en de impact te laten zien die creatieve en artistieke professionals hebben op de ontwikkelingen in de energietransitie en waarin verbeelding een cruciale rol speelt. De ideeën moeten kansrijk zijn om tot concrete projecten uitgewerkt te worden.

Er worden door de jury maximaal 2 winnaars gekozen, die het idee gaan uitwerken tot ontwerp.

Meer info - more information