Oproep

De stad van de toekomst

Informatiebijeenkomst
Op 10 januari 2018 gaat de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start met een informatiebijeenkomst voor potentieel geïnteresseerden. In deze studie wordt aan de hand van vier casussen van 1x1km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken.
De onderliggende vraag is hoe we in tijden van de volgende stedelijke verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.
In het kader van deze ontwerpstudie werken 8 ontwerpteams op 4 testlocaties samen met de deelnemende gemeenten en andere stakeholders aan visies voor de stad van de toekomst, en maken deze voorstelbaar.
Gezocht worden multidisciplinaire ontwerpteams die gedurende 2018 samen met de stakeholders op een level playing field willen samenwerken aan een reeks oplossingsrichtingen en strategieën.
Meld u aan voor de informatiebijeenkomst op https://docs.google.com/forms/d/1h-QgpmRQXrkbriqxPPdUMMi2mnqgasn0nKg6tJz1XJc/viewform?edit_requested=true

Meer info - more information