Prijsvraag

Energielandschap van de Toekomst

In 2017 haalde Nederland nog geen zes procent van de energiebehoefte uit andere dan fossiele energiebronnen. We willen wel duurzame energie maar zonder landschapspijn in onze leefomgeving. Toch vragen windmolens en zonneparken ruimte. Omdat we niet beschikken over een nog lege dertiende provincie, is het de kunst om bestaande ruimtelijke kwaliteiten beter te benutten. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken?

Om antwoorden op deze vraag te vinden schrijft de Coöperatieve Vereniging NederLandBovenWater de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd wordt om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Een prijsvraag is een geëigend middel om de creativiteit in de samenleving boven water te tillen. Niet van bovenaf zeggen hoe het moet maar van binnenuit laten zien hoe het mogelijk wel kan. Daarom nodigt NederLandBovenWater teams van particuliere coöperaties, verenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers, energiespecialisten, installateurs, duurzame ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs en alle anderen uit, die inspirerende en uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen ontwikkelen. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het landelijk gebied gaat het om het gebied rond de A16, in het stedelijk gebied om het grondgebied van de gemeente Zwolle en in het waterlijk gebied om het Zeeuwse zoute water.

De prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied verloopt in twee ronden.
In de eerste ronde ligt de focus op een visie. De jury selecteert per gebied maximaal drie inzendingen. De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie. Elk van deze teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 15.000 excl. btw.
In de tweede ronde wijst de jury per gebied één winnaar aan. Elk winnend team ontvangt een prijzengeld van € 25.000 excl. btw. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas light Prijsvragen.

Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld via onderstaand vragenformulier. De eerste vragenronde sluit op 14 december 2017.
In januari organiseert NederLandBovenWater drie informatiebijeenkomsten: 
– op donderdag 18 januari in Breda: landelijk gebied
– op dinsdag 23 januari in Middelburg: waterlijk gebied
– op donderdag 25 januari in Zwolle: stedelijk gebied
Informatie over de locaties en programma’s worden tijdig op deze website gepubliceerd. U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor deze bijeenkomsten.
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat wordt gepubliceerd op de prijsvraagwebpagina.

Meer info - more information