Prijsvraag

Horecapaviljoen Emmeloord

De gemeente Noordoostpolder wil het Hart van Emmeloord upgraden. Om dit te bereiken worden verschillende deelgebieden uitgewerkt. Aan de westzijde van het centrum wordt de horeca versterkt. Om dit te realiseren wordt horeca toegevoegd aan De Deel. Er moet een nieuw gebouw komen waarin horeca is gevestigd: het horecapaviljoen.

Door middel van een te volgen aanbestedingsprocedure zoekt de gemeente Noordoostpolder een (combinatie van) ondernemer(s) die een bijzonder, aansprekend gebouw realiseren en die hierin een horeca-concept exploiteren.
De beoordeling van de ingediende plannen voor het horecapaviljoen spitst zich toe op de kwaliteit van het ontwerp, de uitvoering en het horecaconcept. Er zijn twee fasen in de procedure: een selectiefase waarin beoordeeld wordt op de ervaring op gebied van ontwerp, bouw en horeca-exploitatie. En een beoordelingsfase waarin de beoordeling gaat over de kwaliteit van ontwerp, uitvoering en horecaconcept. De beoordeling van de inschrijvingen ligt in handen van ambtelijke deskundigen, aangevuld met een externe deskundige voor vormgeving, welstand en een vertegenwoordiger uit de samenleving. Samen geven zij een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college neemt het eindbesluit.

De prijsvraag loopt via TenderNed. Alle informatie is te vinden in de Selectieleidraad Niet-openbare prijsvraag Horecapaviljoen De Deel, Emmeloord (pdf)

Meer info - more information