Prijsvraag

Brood en Spelen

De grote veranderingen van deze tijd spelen zich af op het platteland. De agrarische sector krijgt te maken met een nieuwe werkelijkheid. De voedselproductie die altijd hoog en standvastig is geweest loopt tegen grenzen aan. Grenzen aan de ruimtelijke impact van landbouw, de milieubelasting en het dierenwelzijn, maar ook aan de bedrijfsvoering van de boeren zelf. Vernieuwing is broodnodig.
Doel van deze ontwerpprijsvraag is om de creativiteit van ontwerpers en het pragmatisme van grondeigenaren, ondernemers en initiatiefnemers te combineren en zo kansrijke en innovatieve ideeën te creëren voor vernieuwing op het platteland.

Brood en Spelen bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen. Locaties: de zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland.

Brood en Spelen vraagt van de teams uitvoerbare plannen. Daarom moet in elk team een ontwerper zitten. De ontwerper geeft het plan daadwerkelijk vorm. Het kan een (landschaps-)architect zijn of een planoloog, maar hij of zij kan ook uit de hoek van productontwerp, kunst, fooddesign, social design en andere innovatieve ontwerpsectoren komen.

Ook moet een grondeigenaar lid van het team zijn: iemand die een locatie beschikbaar heeft waar het plan kan worden uitgevoerd. Dat kan een (agrarisch) ondernemer zijn; een particulier grondeigenaar; landgoedbeheerders en/of –eigenaren; organisaties voor natuurbeheer; of coalities dan wel coöperaties van mensen met bezit op het platteland. Zij kunnen er voor zorgen dat er een plan komt dat concreet is en gerealiseerd kan worden.

Meer info - more information