Oproep

Open Call Boeren Langs de Grote Gracht

De Gemeente Retie (BE) nodigt ontwerpers en kunstenaars uit een voorstel in te dienen voor de wandeling Boeren Langs de Grote Gracht. We dagen teams uit een totaalconcept te maken voor zit-objecten, infodragers, een kijk-verhoog én een land-artelement, dat bijdraagt aan de beleving van het landschap en de geschiedenis van het landgebruik. Tot 15 april 2018 kun je jouw idee indienen. AR-TUR ondersteunt de gemeente bij het selectieproces.

Retie is een van de dunst bevolkte gemeenten van de Kempen. Het grote aandeel open ruimte wordt al generaties lang gevormd en beheerd door landbouwers die hierdoor hun stempel op het landschap drukten. Het project ‘Boeren langs de Grote Gracht’ geeft wandelaars de kans om een blik te werpen achter de schermen van een landschap dat vormgegeven werd door deze land(schaps)bouwers.

Via deze Open Call wil de gemeente het enthousiasme voor kwaliteitsvolle open ruimte vergroten door op een aantrekkelijke manier infrastructuurelementen te plaatsen die uitnodigen om het landschap ten volle te beleven.

De gemeente wenst (1) een aantal infodragers langs de route te ontwikkelen, (2) zitelementen die bezoekers uitnodigen om plaats te nemen en in dialoog te gaan met het landschap of met elkaar, (3) een kijkverhoog waardoor bezoekers ook in de zomermaanden over de maïsvelden heen de unieke kavelstructuur kunnen bekijken, (4) een land-artelement dat verwondering oproept, en op monumentale of juist subtiele manier de kwaliteiten van het landschap belicht.

Meer info - more information