Prijzen

Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten

De inschrijving voor deelname aan de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 is geopend. Deelname staat open voor architecten onder de 40 jaar (geboren na 31 december 1978). Doel van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 is het vestigen van aandacht op jonge talentvolle architecten, die een bijdrage leveren aan vernieuwing van de architectuur. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. Het prijzengeld voor de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 bedraagt 20.000 Euro. In oneven jaren wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs uitgereikt en in de even jaren de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten. Eerdere winnaars van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten waren Marjolein van Eig in 2014 en Ard de Vries in 2016.

Meer info - more information