Oproep

Nominaties leden Akademie van Kunsten 2019

Nomineer nu een kandidaat voor het lidmaatschap van de Akademie van Kunsten.
In 2019 kiest de Akademie van Kunsten tien nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties. Zij telt momenteel vijftig leden die een actieve rol spelen in het verwezenlijken van de doelen van de Akademie van Kunsten, zoals het vertolken van de stem van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen wetenschap en kunst. Zij zijn afkomstig uit de hele breedte van de kunsten.

Wie komt in aanmerking?
De genomineerde kunstenaar is werkzaam in Nederland en onderscheidt zich artistiek door bijvoorbeeld prijzen en internationale erkenning;
heeft een brede belangstelling voor de andere kunstendisciplines, maatschappelijke vraagstukken en de wetenschap;
is bereid zich in te zetten voor de Akademie van Kunsten;
is een inspiratiebron voor jong aanstormend talent.

Wie mag nomineren?
Iedereen mag nominaties indienen, maar zelfnominaties worden niet in behandeling genomen. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van organisaties uit het culturele veld van harte uitgenodigd om kandidaten voor te dragen

Indienen van nominaties
Nominaties kunt u tot 1 oktober 2018 sturen naar avk@knaw.nl. U dient hiervoor gebruik te maken van het daartoe bestemde nominatieformulier. Raadpleeg ook het reglement van de Akademie van Kunsten. De bekendmaking van de nieuwe leden zal in januari 2019 plaatsvinden.

De voordrachten zijn vertrouwelijk – informeert u dus de kandidaat niet.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annelies ten Have via avk@knaw.nl, 020 551 0746.

Meer info - more information