Prijsvraag

Maximaal Park, Maximaal Wonen

Jong BNSP organiseert in samenwerking met gemeente Zoetermeer de ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark.

In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.
Zoals veel gemeenten in de Randstad heeft Zoetermeer een woningbouwopgave die ze binnen bestaand stedelijk gebied probeert in te vullen. In het Woningbouwprogramma Zoetermeer is het Van Tuyllpark aangewezen als onderdeel van een zoekgebied naar woningen in het woonmilieu ‘parkwonen’. Ingezonden ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergoeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark. In de prijsvraag is expliciet aandacht voor bestaande (sport en leisure) functies in het park en hoe deze een plek kunnen krijgen in een park waar in de toekomst ook in gewoond wordt.

In de ideeënprijsvraag worden jonge vakgenoten (niet ouder dan 35 jaar) uitgedaagd om met een visie te komen op een zeer urgent vraagstuk binnen het ruimtelijk vakgebied: Hoe kunnen we in stedelijk gebied verdichten en vergroenen met elkaar combineren.

Meer info - more information