Oproep

BLAStprijs 2019 XS & XL

De Bredase prijs voor landschap, architectuur en stedenbouw staat deze keer in het teken van kleine woninguitbreidingen en grootschalige plannen.

BLASt, het platform voor landschap, architectuur en stedenbouw in Breda, roept architecten, ontwerpers, aannemers of opdrachtgevers op om hun beste plannen aan te melden voor de BLAStprijs. In 2019 wordt de prijs – de zogenaamde Bredase roede, een historische lengtemaat – uitgereikt in de categorieën beste kleine woninguitbreiding (XS) en beste grootschalige plan (XL).

XS
Sinds 2014 mag er veel meer gebouwd worden zonder hier vergunning voor aan te vragen. Om woningen te laten voldoen aan huidige woonwensen en energie-eisen wordt er veel opgeknapt, uitgebreid en verbouwd buiten het gezichtsveld van de gemeente. BLASt wil weten wat voor dakkapellen, serres, keukenuitbreidingen, op- en aanbouwen dit heeft opgeleverd. Hebben deze “extra-small” ingrepen impact op het uiterlijk van de stad? En wat is het beste “extra-small” project?

XL
Breda lijkt aan een ware groeispurt te zijn begonnen. Komende jaren worden er volgens planning duizenden woningen bijgebouwd. Hiervoor zijn de afgelopen jaren stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsplannen opgesteld. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van deze plannen?

Meer info - more information