Oproep

[OPROEP AAN ONTWERPERS] KAAITHEATER

Een uitgebreid onderhoud van het Kaaitheater dringt zich op. De erfpacht wordt immers verlengd tot 2052. Het geschikte moment om de huidige werking van naderbij te bekijken, eventuele opportuniteiten en hindernissen te identificeren. Zo zijn er nieuwe behoeften ontstaan op artistiek vlak, op vlak van publieksonthaal en op theatertechnisch vlak. Bovendien is er een momentum ontstaan in de stedelijke context, met nieuwe relaties en opportuniteiten waar Kaaitheater op kan inspelen.

De vraagstelling volgt niet enkel uit concrete noden en kansen, maar kadert ook in de inhoudelijke visie die het Kaaitheater uitdraagt. Het Kaaitheater wil een open huis zijn waar zorgvuldig geselecteerde artistieke kwaliteit gekoppeld wordt aan een inclusieve ontmoetings- en debatcultuur. Het wil plaats bieden voor artistieke productie en presentatie, maar ook een plek zijn die andere gebruikers zich kunnen toe-eigenen.

Om deze ambities te realiseren is de Vlaamse overheid samen met het Kaaitheater op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam (architectuur, stabiliteit, technieken, theatertechnieken, akoestiek, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en milieu) dat een project ontwikkelt voor de transformatie en uitbreiding van het Kaaitheater.

BUDGET WERKEN: 11.880.000 euro , excl. BTW.
ERELOON: 11 à 13 %
VERGOEDING: 15.000 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen.

Het team Vlaams Bouwmeester en het team BMA bouwmeester maître architecte begeleiden dit project samen en maken beide deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

Meer info - more information