Oproep

[OPROEP AAN ONTWERPERS] ROSAS VAN VOLXEM 164

De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van een kunstenaarscampus op een 1 ha groot terrein aan de Van Volxemlaan 164  in Vorst, waar vandaag het dansgezelschap Rosas, het muziekensemble Ictus en de dansschool P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) gehuisvest zijn. Om de groei van de drie organisaties te ondersteunen wordt een uitbreiding van de infrastructuur voorzien met dans- en muziekstudio’s, kantoorruimtes en logistieke platformen.

‘Van Volxemlaan 164’ is een plek waar gewerkt wordt. Ze zoekt in haar organisatie en vormentaal niet het grote gebaar, noch de oogverblindende architectuur. Ze wil een plek zijn die het werken faciliteert, die zich bescheiden opstelt, die voor soberheid kiest, in lijn met de voorbije verbouwingen en nieuwbouw. Licht, en fysiek en geestelijk comfort zijn van essentieel belang. Het gebouw wil de voorwaarden scheppen waarin kunstenaars vrij en geconcentreerd kunnen werken. Dat geldt voor vandaag en voor later.

Om deze ambities te realiseren zoekt de vzw Rosas een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, technieken, EPB-verslaggeving, akoestiek, veiligheidscoördinatie, buitenaanleg) voor de opmaak van een mastervisie met inbegrip van de uitvoering van een uitbreiding van de infrastructuur voor Rosas, Ictus en P.A.R.T.S. te Vorst.

BUDGET WERKEN:
extension: 3.500.000 euros HTVA
tranche conditionnelle : aménagements extérieurs : 300.000 euros HTVA
tranche conditionnelle : grand studio de danse P.A.R.T.S. avec salle de fitness : 1.400.000 euros HTVA.
ERELOON: 13%
VERGOEDING: 10.000 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen.

Het team Vlaams Bouwmeester en het team BMA bouwmeester maître architecte begeleiden dit project samen en maken beiden deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning. 

Meer info - more information