Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten

Prijzen

Doel van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is het vestigen van aandacht op jonge talentvolle architecten die een bijdrage leveren aan vernieuwing van de architectuur. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. De prijs is bestemd voor de architect van een gebouw dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit.

De jury van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020 staat onder voorzitterschap van Meta Knol. De andere juryleden zijn Steven Delva, Ninke Happel, Kees Kaan, Hedwig Saam en Gus Tielens. De jury selecteert op basis van de beoordelingscriteria minimaal drie en maximaal vijf inzendingen als genomineerden voor de prijs. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats in het najaar.

In oneven jaren wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs uitgereikt en in de even jaren de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten. Eerdere winnaars van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten zijn Marjolein van Eig (2014), Ard de Vries (2016), Jan Nauta (2018) en Ard Hoksbergen (2020).

Meer informatie