Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten

Prijzen

Doel van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is het vestigen van aandacht op jonge talentvolle architecten die een bijdrage leveren aan vernieuwing van de architectuur. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. De prijs is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2018-2019) in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit.

De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro.

Eerdere winnaars zijn Marjolein van Eig (2014), Ard de Vries (2016) en Jan Nauta (2018).

Meer informatie