Adriaan Dessing architectuurprijs 2024

Oproep

De Adriaan Dessingprijs is een tweejaarlijkse architectuurprijs welke in het leven is geroepen om de aandacht te vestigen op bijzondere, gerealiseerde plannen in de streek van het Westland, dus binnen de gemeente Westland en Midden Delfland. Hiermee worden de inwoners van de streek uitgenodigd goed te kijken naar de gebouwde omgeving waarin zij wonen en werken en op zoek te gaan naar de kwaliteiten van deze omgeving. De juryprijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000, = en een beeldje met oorkonde.
Naast de juryprijs zal voor de derde keer ook een publieksprijs worden uitgereikt. Het publiek wordt hiermee aangemoedigd zich een mening te vormen over de omgeving waarin zij wonen en werken en te stemmen op het project dat hun het meest aanspreekt.
De publieksprijs bestaat uit een bedrag van € 500, = en een beeldje met oorkonde.

Meer informatie