Architectuur in Nederland

Oproep

Al meer dan 30 jaar een onmisbaar, onafhankelijk platform voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is.

Het tweetalige Jaarboek vormt daarin het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst en verschijnt zowel digitaal als in boekvorm. De onafhankelijke redactie (Kirsten Hannema, Teun van den Ende, Arna Mackic) selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor architectuur in de volle breedte, onderzoeksprojecten en opdrachtgeverschap.

Voor het projectendeel van het jaarboek doen wij een oproep tot inzending van informatie over projecten van uw bureau die in de loop van 2020 zijn opgeleverd of voor het einde van dit jaar nog zullen worden opgeleverd. Als een project ten tijde van de inzending nog niet gereed is, vormt dat geen probleem voor de redactie. De eerste selectie vindt plaats aan de hand van ingezonden projectdocumentatie. Dit kan via het invulformulier.

De inzender betaalt voor elk ingezonden project €75 excl. btw. U steunt hiermee een onafhankelijke redactie en maakt het mede mogelijk dat een jaarlijks overzicht – dat als belangrijk instrument dient voor het breed toegankelijk maken van Nederlandse architectuur zowel nationaal als internationaal – gepubliceerd kan worden.

Meer informatie