BENELUX Steel Bridge Contest

Prijzen

Infosteel en Bouwen met Staal introduceren de Benelux Steel Bridge Contest, een nieuwe prijs ofwel ‘staalbouwwedstrijd’ voor recent opgeleverde stalen bruggen in België, Nederland en Luxemburg. Ook meedoen met uw bruggenproject(en)? Schrijf nu in!

De BENELUX Steel Bridge Contest beleeft dit jaar de primeur en wordt vervolgens elke twee jaar door Infosteel en Bouwen met Staal gezamenlijk georganiseerd om het zorgvuldig en onderscheidend gebruik van staal in de bruggenbouw in BElgië, NEderland en LUXemburg te demonsteren en stimuleren.

Doel
Doel van de wedstrijd is om de interesse van opdrachtgevers, architecten en ingenieurs te wekken voor voorbeeldige, inspirerende en intelligente toepassingen van staal in de bruggenbouwsector.

Aan de hand van een brede collectie deelnemende brugprojecten laat de contest zien hoe de onderscheidende eigenschappen en mogelijkheden van staal en staal-beton in de praktijk zijn benut, bij constructief ontwerp, architectuur en stedenbouwkundige inpassing, maar ook op het gebied van productie en uitvoering, economie en duurzaamheid.

Categorieën
De BENELUX Steel Bridge Contest is bestemd voor zowel vaste als beweegbare bruggen en voor zowel nieuwbouw als renovatie. Ingezonden projecten nemen deel in een van de categorieën:

  • Zwaar-verkeersbruggen en spoorbruggen
  • Fiets- en voetgangersbruggen en
  • Internationale bruggen. In deze categorie vallen zwaar-verkeersbruggen, spoorbruggen, fiets- en voetgangersbruggen die buíten de Benelux staan. Voorwaarde voor deelname is dat de brug is ontworpen en/of geproduceerd door een bedrijf of bedrijven van bínnen de Benelux.

Deelnemen
Deelname is mogelijk met bruggen die tussen 1 januari 2020 en 1 juli 2023 zijn opgeleverd of in gebruik genomen. De hoofddraagconstructie van de brug dient (grotendeels) te zijn uitgevoerd in staal of staal-beton.

Inzenden van projecten kan tot en met 26 november 2023.

Meer informatie