De Anderlechtse Kolos

Oproep

Het imposante silhouet van de toren van brouwerij Atlas domineert de skyline van Anderlecht, maar dat is slechts een deel van het omvangrijke herontwikkelingsproject van de brouwerij dat wordt uitgevoerd door B&R Development en LIFE. Deze aannemer en ontwikkelaar hebben hun krachten gebundeld om een toekomst uit te tekenen voor de hele site, die vlakbij de Kuregembrug ligt. Het project omvat niet alleen de toren, maar ook de gebouwen aan de Vrij-Onderzoekstraat en de Naaldstraat.

Het project bestaat uit de renovatie en transformatie van deze gebouwen om er woningen en publieke voorzieningen in onder te brengen. Het is de ambitie om een plek te creëren die volledig geïntegreerd is in de buurt, zowel gevormd door de architectuur als haar gemeenschap. De verbetering van de bestaande gebouwen, de dynamiek van de nieuwe functies en de diversiteit van de woningen staan vanaf het begin centraal in het project. Vanuit deze gedachte worden veel verschillende woningtypes voorzien, om rekening te houden met de kenmerken van de gebouwen en tegelijkertijd aan te sluiten bij verschillende bewonersprofielen. Er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe innovatieve woonvormen met een vorm van collectiviteit. De bovenstaande woontypologieën worden aangevuld met publieke voorzieningen, om de unieke site ook naar derden toe op lange termijn open te stellen, vanuit een open monumenten optiek.

De ontwikkelaars zijn dus op zoek naar een team architecten om een aantal technische bureaus aan te vullen met architecturale expertise. Het team zal moeten aantonen dat het deze taak volledig beheerst: enerzijds moet de kandidaat een sterke affiniteit hebben met de verbouwing van grootschalige erfgoedgebouwen en anderzijds bekwaam zijn om ruimte te creëren voor collectieve levenskwaliteit waar de mens en sociale interactie centraal staan.

OPDRACHTGEVER : B&R Development + LIFE
ADRES : Vrij-Onderzoekstraat 15 – 1070 Anderlecht
PROGRAMMA : Verbouwing van de Atlas-brouwerijen tot een gemengd binnenstedelijk woonproject
BUDGET : Het budget (hard cost) is geschat op €29.000.000 excl. BTW
ERELOON : Zie p.4 wedstrijdbestek
VERGOEDING : Een vergoeding van € 12.500 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

Meer informatie