Drijvend havenkantoor Haarlem met boothuis

Prijsvraag

De gemeente Haarlem wil een duurzaam drijvend Havenkantoor realiseren in het Spaarne aan de Spaarndamseweg. Dit nieuwe Havenkantoor zal het visitekaartje voor Haarlem moeten worden vanaf zowel het water als de kade.

Het Havenkantoor biedt een servicegerichte dienstverlening voor gebruikers van het Spaarne en de Haarlemse wateren. Daarnaast is het de uitvalsbasis voor toezicht en handhaving op het water, zij dragen zorg voor een goede en veilige doorstroom van water– en wegverkeer.

Eerste ronde
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan architecten wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury drie inzendingen die het best beoordeeld worden en brengt hierover advies uit aan de uitschrijver.

Tweede ronde
De inzenders van de geselecteerde inzendingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. De inzendingen worden tentoongesteld. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de voorstellen geven. De reacties worden ter beschikking gesteld aan de jury. De jury wijst één inzending aan als winnaar van de prijsvraag en één runner-up. De gemeente Haarlem stelt een tegemoetkoming in de kosten van € 5.000 excl. btw ter beschikking aan elk van de drie geselecteerde deelnemers aan de tweede ronde, mits zij een geldige inzending hebben gedaan.

Vervolg
De gemeente Haarlem wil uiteindelijk komen tot realisatie van het winnend ontwerp en vervult daarbij de rol van opdrachtgever.

DE INZENDTERMIJN VOOR DE EERSTE RONDE VAN DE PRIJSVRAAG SLUIT OP
Dinsdag 30 november om 12.00 uur (middag

Meer informatie