Dura Prijs 2024: Luwte in de Stad

Prijsvraag

Rotterdam is een grote, levendige stad met alle drukte die daarbij komt kijken. Mensen wonen dicht op elkaar, de straten zijn vol met auto’s, fietsers, trams en bussen, er wordt geleefd, gewerkt, geleerd en ge(re)creëerd door de meest uiteenlopende groepen mensen. Kortom, het stedelijk leven is rijk, dynamisch en biedt veel moois. Daar tegenover staat dat er voor veel mensen ook een grote behoefte is aan wat minder hectiek en prikkels. Hoe wordt deze behoefte aan rust, stilte en vertraging in onze dichtbebouwde stedelijke omgeving gefaciliteerd, en meer concreet, hoe draagt ontwerp en programmering van gebouwen en van de publieke ruimte hieraan bij?

Samengevat is de jury voor deelname aan de Dura Prijs 2024 op zoek naar projecten in de regio groot Rotterdam die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:
• Eén of meerdere zintuigen worden ontprikkeld in contrast met de omgeving
• Bereikbaarheid, toegankelijkheid en inclusie (niet noodzakelijk gratis)
• Intentie waarmee het project is uitgevoerd in relatie tot het thema
• Maatschappelijke relevantie en meerwaarde voor de gemeenschap
• Ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp
• Het innovatieve karakter

Projecten voor de Dura Prijs 2024 kunnen uiterlijk 15 juni 2024 worden ingediend. Stuur een projectbeschrijving van maximaal 1000 woorden en maximaal 5 lage resolutie beelden naar info@jobdurafonds.nl.

Meer informatie