Dura Prijs 2024

Prijzen

De inschrijving voor de Dura Prijs 2024 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Dura Prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Luwte in de Stad’.

De jury is op zoek naar projecten in de regio groot Rotterdam die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:

  • Eén of meerdere zintuigen worden ontprikkeld in contrast met de omgeving
  • Bereikbaarheid, toegankelijkheid en inclusie (niet noodzakelijk gratis)
  • Intentie waarmee het project is uitgevoerd in relatie tot het thema
  • Maatschappelijke relevantie en meerwaarde voor de gemeenschap
  • Ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp
  • Het innovatieve karakter

Meer informatie