Een klimaatrechtvaardige wereld

Oproep

De Open Oproep ‘Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld’ zoekt naar antwoorden op de vraag hoe we op rechtvaardige wijze kunnen vormgeven aan de klimaattransitie in onze leefomgeving.
Geïnspireerd door haar grondleggers richt de EFL Stichting hiervoor het vizier op de driehoek van ontwerp, onderzoek en beleid en de kruisverbanden daartussen. Niet alleen vullen het instrumentarium en de kennis en expertise op deze drie terreinen elkaar aan, ze kunnen elkaar ook versterken om zo tot (radicaal) nieuwe inzichten en oplossingen te komen.
De EFL Stichting daagt daarom transdisciplinaire teams uit om het geschetste vraagstuk van klimaatrechtvaardigheid in de fysieke leefomgeving nader te verkennen en te vertalen in voorstellen die beeld – in de vorm van tekeningen, kaarten, maquettes of video’s – combineren met tekst.

Meer informatie